Guia de generació d'idees de negoci

Tancar

Observació de l'entorn social

Imprimir

Observació de l'entorn social

La societat evoluciona molt ràpidament i, amb ella, van apareixent noves necessitats que cal cobrir: la millora de nivell educatiu, l¿augment de la capacitat adquisitiva, la importància creixent del lleure, així com, els canvis en les formes de vida i en l¿organització del temps, creen nínxols de mercat que cal omplir amb nous productes i, sobre tot, serveis.

Leopoldo, el teu hort urbà 


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008