Guia de generació d'idees de negoci

Tancar

Observació de l'entorn polític | legal

Observació de l'entorn polític | legal
Imprimir

Observació de l'entorn polític | legal

Les lleis evolucionen al mateix ritme que ho fa la societat, i s'adapten a les noves situacions, creant oportunitats perquè neixin empreses especialitzades en determinades normatives. Alhora, els governs juguen un paper actiu, amb l'establiment de polítiques actives per incentivar determinats sectors, fet que pot avavorir la creació d'empreses.

Starlab


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008