Guia de generació d'idees de negoci

Tancar

Guia de generació d'idees de negoci

Diccionari

  • Conjuntura: Situació econòmica en un moment determinat.
  • Viabilitat: Probabilitat que un projecte generi beneficis i liquidesa suficients.
Imprimir

Guia de generació d'idees de negoci

La idea de negoci és l'espurna que inicia el procés de creació d'una empresa. Juntament amb la persona emprenedora i el mercat, forma part del triangle bàsic a tenir en compte a l'hora de començar un negoci. 

Amb la Guia de generació d'idees de negoci et presentem les fonts més habituals per a obtenir idees de negoci, amb una sèrie d'exemples d'empreses que parteixen d¿una idea que es pot englobar en aquest model. Està dividida en cinc blocs, que pots anar desplegant al menú de color taronja del quadre esquerra -característiques i aptituds personals, observació: del mercat, de l'entorn social, de l'entorn polític-legal i observació de l'entorn tecnològic-.

Per a trobar informació complementària sobre la idea de negoci, et recomanem visitar CliCat | innovadors: Galeria multimèdia de Catalunya.


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008