Guia de generació d'idees de negoci

Tancar

Característiques | aptituts personals

Característiques | aptituts personals
Imprimir

Característiques | aptituts personals

Una idea de negoci pot venir de moltes vies, però és indubtable que la persona té unes habilitats, innates o adquirides en el curs de la seva vida. La formació rebuda i l¿experiència laboral acumulada poden suposar la identificació d'una font de negoci vàlida, així com les relacions personals i els contactes, però també hi ha gent que troba en el seu hobby la idea a desenvolupar.

BMAT, la música ens mou 


Encara que s'ha extremat en tot el possible la cura a assegurar l'exactitud i fidelitat d'aquesta informació i de les dades contingudes, Barcelona Activa SAU SPM no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es puguin derivar d'accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d'aquest informe.

© bcn.cat/emprenedoria, 1998-2008