bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Programes: qui, com i on?

Els Programes són accions d'acompanyament a la creació d'empreses adreçades a determinats col·lectius emprenedors o sectors d'activitat.

Hi trobaràs formació per desenvolupar el teu pla d'empresa, mòduls d'habilitats emprenedores, de networking, d'assessorament i acompanyament personalitzat i tot el que necessites per passar de l'idea al pla d'empresa i crear la teva empresa amb més garanties d'éxit

A qui s'adrecen? Accés? On es fan? Sol·licitud d'informació Quins programes hi ha?

Tipus de Programes

Dirigits a col·lectius de persones més sensibles a l'hora d'emprendre:
Programa Lidera Obert
Programa Idees Madures Obert
Programa Idees amb futur
Programa la Comunificadora Obert
Programa Construïm en femení Obert
Programa Feminess Obert


Dirigits als sectors estratègics per la ciutat de Barcelona:
Programa FuTurisme
Programa Creamedia Obert
Programa Cleantechcamp
Programa Fet a mà Obert
Programa Innofood
Programa d'Emprenedoria Social
Programa Sector de l'e-commerce Obert
Programa Chebec