bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Formes jurídiques i tràmits 1: autònoms/es i societats civils

Activitats Emprenedoria

En aquesta activitat coneixeràs les característiques de les formes jurídiques d'Autònom/a i Societat Civil: què són, quins avantatges i inconvenients tenen, així com quins tràmits s'haurien de fer si volem constituir-ne una, quins costos tenen, a quin lloc es presenta la paperassa de constitució i quant es triga a fer-ho.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Un cop ens decidim a iniciar un negoci, una de les preguntes que qualsevol persona emprenedora ha de fer-se és: i quina forma jurídica adopto?

En aquesta activitat parlarem de les opcions més bàsiques que una emprenedora té per a constituir-se en empresa: la opció d'autònom i la de societat civil. Veurem què són, quins avantatges i inconvenients tenen, així com quins tràmits s'haurien de fer si volem constituir-ne una, quins costos tenen, a quin lloc es presenta la paperassa de constitució i quant es triga a fer-ho.

OBJECTIU GENERAL:
- Aprendre els trets bàsics d'un Autònom i d'una Societat Civil, si són les figures adequades per al seu futur negoci, quins tràmits caldria fer i quins costos de constitució tindrien.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Entendre els trets bàsics d'un Autònom i d'una Societat Civil.
- Quins pros i quins contres tenen aquestes formes jurídiques i si són les més escaients per a nosaltres.
- Conèixer els principals tràmits de constitució, on es presenten, quan es triga i quins costos tenen.
- Conscienciar al participant de la importància d¡aquesta àrea i de portar-ho al dia.

TEMARI:
1. Què és un Autònom?
Definicions bàsiques
Requisits legals per a ser autònom.
Exemples

2. Què és una S.C.P.?
Definicions bàsiques
Introducció als principals elements: nombre de socis, capital social, responsabilitat de persones sòcies i/o administradores, òrgans de govern i representació, etc..
Requisits legals per a ser sòcies i/o administradores.
Exemples

3. Pros i contres de muntar un Autònom o una S.C.P.
Responsabilitat de sòcies i/o administradores envers altres figures (societats de capital).
Fiscalitat.
Costos de constitució.
Altres.

4. Principals tràmits de constitució
Anàlisi dels tràmits essencials de constitució: confecció de contracte de SCP, obtenció de C.I.F., liquidació dI.T.P. i A.J.D., etc.
Referència als tràmits més bàsics d'alta d'activitat: llicència d'activitat, alta censal i d'I.A.E., alta de socis a la TGSS, comunicació d'obertura de centre de treball, etc.
On es presenten.
Quins costos tenen? Especial referència a la tramitació telemàtica.
En quant de temps puc tenir constituïda i activada la meva empresa?
Model de contracte de SCP.

Calendari
  • Dimecres 18 de Març de 2020 Horari: 15:30 - 17:30h.
  • Obertura de la inscripció 03/03/2020 a les 00:00h.
  • Dijous 26 de Març de 2020 Horari: 09:30 - 11:30h.
  • Obertura de la inscripció 11/03/2020 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

És imprescindible lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris

Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Per a participar en aquesta sessió es recomana portar el següent material: CIVILS.pdf Horari

Persones emprenedores o coworkers.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades