bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Programa Fet a mà!

El que cal saber per emprendre - C. de Sant Agustí

Formació sobre la creació d'una empresa artesana i l'elaboració d'un pla d'empresa. (100 hores grupals i 11 hores de tutories individuals).

Contingut

Les places del programa estan limitades a 20 projectes.

Calendari
Més informació

Per a validar la teva preinscripció al curs, és imprescindible annexar aquest Formulari d'inscripció (word) i el CV degudament emplenat com a molt tard el diumenge 20 de setembre.

Persones del sector artesanal que vulguin crear una empresa.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.