bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Sessió Informativa Programa Idees Madures

Programa

A la sessió informativa es presentarà el programa i les seves característiques, calendari previst i criteris de selecció.

Contingut

La durada total del curs serà de 87 hores de formació grupal, distribuïdes en 22 sessions d'aproximadament 4 hores cadascuna. A més, cada participant podrà realitzar hores de tutories individuals: 4 per a desenvolupar el seu pla d'empresa; 2 per a treballar les habilitats i competències i 4 per al tancament del pla d'empresa, cerca de finançament si és el cas i posada en marxa del negoci.

Calendari
Més informació

L'assistència a aquesta sessió informativa és imprescindible per a participar al programa.

Si tens 40 o més anys, una idea de negoci i esperit emprenedor, t'ajudem a convertir-la en empresa.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.