bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Fórmules jurídiques: quina s'adapta més a la realitat del vostre projecte?

Activitats Emprenedoria

Teniu un projecte emprenedor en ESS i no sabeu quin format jurídic triar? Us esteu plantejant canviar de forma jurídica? En aquesta càpsula repassarem les característiques jurídiques de les fórmules més habituals en l'ESS.

Monosessió: 1 sessió de 3 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Objectius generals:

-    Conscienciació sobre la incidència i importància dels aspectes jurídics en el funcionament de les entitats.
-    Coneixement de les diferents formes jurídiques que pot adoptar l'entitat per prestar els seus serveis i la      normativa que regula cada una d'elles en relació a la seva creació, organització i funcionament.
-    Capacitat per diferenciar les diferents formes jurídiques, i les possibilitats i exigències que es deriven de cada una d'elles.

Objectius específics:

-    Aprofundint en l'estructura jurídic-societària de les associacions i fundacions, que al mateix temps determina un funcionament a nivell econòmic i de gestió concret.
-    Promoure el coneixement de la legislació aplicable.
-    Esbossar les diferències societàries entre el model associatiu i la fundació.
-    Conèixer les obligacions fiscals de les associacions i fundacions
-    Saber dins de quin sistema tributarà cada entitat.
-    Conèixer les principals diferències entre les societats de capital i les cooperatives i societats laborals.
-    Saber quin tipus de persones sòcies pot haver dins el marc de les cooperatives i les societats laborals.
-    Entendre el funcionaments de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu.
-    Resoldre dubtes individuals.

Temari:


1.    Formes jurídiques que pot adoptar una entitat social
2.    Disposicions aplicades a la creació, organització i funcionament d'una:
-    Associació
-    Associació d'utilitat pública
-    Fundació
-    Cooperativa
3.    Principals diferències entre les societats de capital i les cooperatives i societats laborals.
4.    Tipologia de persones sòcies dins el marc de les cooperatives i les societats laborals.
5.    Vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu.

Calendari
Més informació

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.

La formació s'adreça a persones emprenedores d'iniciatives d'Economia Social i Solidària en qualsevol format jurídic  (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) en procés de constitució o de recent creació.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades