bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Posem una mica d'ordre als números

Activitats Emprenedoria

Totes les operacions empresarials es finalitzen COBRANT, PAGANT o be, FINANÇANT, per això és fonamental tenir uns coneixements bàsics sobre la economia i finances. Se aprendran els conceptes imprescindibles per conèixer i controlar la marxa de l¿empresa.

Calendari
  • Dimarts 18 de Febrer de 2020 Horari: 09:30 - 13:30h.
  • Obertura de la inscripció 03/02/2020 a les 00:00h.
  • Dijous 12 de Març de 2020 Horari: 15:30 - 19:30h.
  • Obertura de la inscripció 26/02/2020 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

És imprescindible lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

Persones emprenedores registrades al Centre per la Iniciativa Emprenedora Glòries.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.