bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

El règim de persones autònomes vs el règim general

Activitats Emprenedoria

L'enquadrament al règim de la seguretat social depen de força factors, coneix els dos règims més importants, així com l'Estatut del Treballador Autònom.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Tota persona que vulgui treballar, de manera legal, ha de cotitzar a la Seguretat Social. Els assalariats cotitzen en l'anomenat Règim General, però, i els emprenedors? Doncs depèn de cada cas, potser cotitzaran en Règim General, com també ho poden fer en l'anomenat R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 
En aquesta càpsula parlarem d'on cotitzarem, de les obligacions bàsiques de cada sistema, de quin rebut pagaré a final de mes d'autònoms (o de Règim General), així com també farem una petita pinzellada a l'Estatut del Treballador Autònom i a la seva novetat estrella: la creació de la figura del Treballador Autònom Econòmicament Dependent (TRADE).

OBJECTIU GENERAL
Al finalitzar l'activitat, cada participant hauria de conèixer en quin sistema de cotització estarà enquadrat (R.E.T.A. o Règim General), els trets bàsics de cada sistema (bases de cotització, tipus de cotització, mútues d'accidents de treball, opcions de cotització IT i IMS, atur, etc.-), quins tràmits d'alta cal fer, els costos de cotització, així com entendre la diferència entre un autònom clàssic i un autònom econòmicament dependent (TRADE).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 Enquadrament: qui cotitza en R.E.T.A.?
 Enquadrament: I qui cotitza en Règim General?
 Saber quins documents cal presentar per a donar-se d'alta a la Seguretat Social.
 Saber com calcular un rebut d'autònoms.
 Conèixer els principals costos de cotització del Règim General.
 Conèixer els aspectes més rellevants de l'Estatut del Treballador Autònom, i en particular, què és un TRADE.

TEMARI
1. Enquadrament
 En quin sistema cotitzaré?
 Anàlisi d'enquadrament en funció de la forma jurídica triada.
 Exemples.

2. El R.E.T.A.
 Principals tràmits d'alta.
 Què són les mútues d'accidents de treball?
 Aspectes bàsics de cotització: opció d'IT i IMS, bases de cotització, tipus de cotització, i opció d'atur.
 Introducció a l'Estatut del Treballador Autònom.
 Què és un TRADE? Aspectes rellevants.
 Casos pràctics.

3. El Règim General
 Principals tràmits d'alta.
 Què fan les mútues d'accidents de treball?
 Aspectes bàsics de cotització: bases de cotització i tipus de cotització.
 Casos pràctics.


Calendari
  • Dimecres 12 de Febrer de 2020 Horari: 15:30 - 17:30h.
  • Obertura de la inscripció 28/01/2020 a les 00:00h.
  • Dijous 20 de Febrer de 2020 Horari: 15:30 - 17:30h.
  • Obertura de la inscripció 05/02/2020 a les 00:00h.
  • Divendres 13 de Març de 2020 Horari: 09:30 - 11:30h.
  • Obertura de la inscripció 27/02/2020 a les 00:00h.
  • Dilluns 30 de Març de 2020 Horari: 15:30 - 17:30h.
  • Obertura de la inscripció 15/03/2020 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

És imprescindible lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris

Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Per assistir en aquesta sessió, es recomana portar imprès el següent material:

  RETA.pdf Horari

Persones emprenedores inscrites al Centre per la Iniciativa Emprenedora Glòries

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades