bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Com tramitar telemàticament: persones autònomes

OAE

El servei de constitució d'empreses permet constituir telemàticament societats mercantils en un període mig de 4-10 dies per les SL i l'alta com empresari/a individual de manera inmediata.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Sino tens clar quina forma jurídica et convé, apunta't a les sessions formatives:
Formes jurídiques i tràmits 1: empresari individual i societat civil
Formes jurídiques i tràmits 2: SL i SA

El servei de constitució d'empreses permet constituir telemàticament societats mercantils en un període mig de 4-10 dies per les SL i l'alta com empresari individual de manera inmediata.

Per tal d'accedir a aquest servei cal que la persona emprenedora hagi assistit a una de les dues càpsules formatives "Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa" de dues hores de durada, ja sia de la de societats o aquesta d'autònoms.

Calendari
  • Dijous 12 de Març de 2020 Horari: 12:00 - 14:00h.
  • Obertura de la inscripció 26/02/2020 a les 00:00h.
  • Dimarts 24 de Març de 2020 Horari: 12:00 - 14:00h.
  • Obertura de la inscripció 09/03/2020 a les 00:00h.
Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

La realització de les activitats està condicionada a la inscripció d'un mínim d'alumnes. En cas de cancel·lació s'avisarà a les persones inscrites.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellàINFORME_AUTONOM_CAT_2019.pdf Horari

Persones emprenedores que hagin decidit constituir-se telemàticament com a "autònoms" a través de Barcelona Activa.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades