bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Innofood

El que cal saber per emprendre - C. de Sant Agustí

Projectes del sector alimentari que innovin en qualsevol part de la cadena de valor.

Calendari
Més informació

Per a validar la teva preinscripció al curs, és imprescindible annexar aquest Formulari d'inscripció (word) i el CV de tots els membres de l'equip degudament emplenat com a molt tard el  dilluns 6 de gener.

La participació en Innofood té un cost global per persona participant d'uns 4.500 euros. Pràcticament la totalitat d'aquest import serà coberta per les entitats promotores a través de les seves aportacions, sent 300 euros la quantia a desemborsar per part dels emprenedors i emprenedores.
Es requerirà l'assistència a les sessions presencials. Es limitarà l'assistència a una única persona per projecte; independentment del nombre de persones promotores de cada iniciativa, aquesta persona ha de ser sempre la mateixa.

D'entre totes les sol·licituds rebudes, seleccionarem a les 20 participants del curs.
Uns dies abans de l'inici del curs, us comunicarem per correu electrònic si heu estat seleccionades per a participar-hi.

Promogut per:


Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.