bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Com fidelitzar als clients i aconseguir que et comprin de forma reiterada (NOVA)

Activitats Emprenedoria

Activitat adreçada a persones emprenedores que els ajudarà a fer un seguiment personalitzat de la clientela per a incrementar les vendes i donar servei de forma eficient. Es crearan diagrames de procesos, es connectarà la botiga o la pàgina web a Mandrill, Mailchimp o Hubspot i també el gmail a Sales navigator. D'aquesta forma es crearà una seqüència bàsica de contacte per crear oportunitats de venda.

Calendari
  • Dilluns 25 de Novembre de 2019 Horari: 09:30 - 13:30h.
  • Dimarts 26 de Novembre de 2019 Horari: 09:30 - 13:30h.
  • Obertura de la inscripció 10/11/2019 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

Activitat dirigida a qualsevol professional o empresa o persona emprenedora.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.