bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Taller de gestió d'equips (NOVA)

Activitats Emprenedoria

Un negoci, una empresa, necessita de les persones per funcionar. Per això, la gestió d'aquest recurs és vital i alhora complexa. En aquest taller es parlarà de les diferents estratègies per fer una bona gestió de tot tipus d'equips de treball en empreses diverses.

Calendari
  • Dilluns 11 de Novembre de 2019 Horari: 09:30 - 12:30h.
  • Obertura de la inscripció 27/10/2019 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

És imprescindible lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

Persones emprenedores registrades al Centre per la Iniciativa Emprenedora Glòries.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.