bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Fiscalitat per a noves empreses 1: L'IRPF

Activitats Emprenedoria

Coneix de manera pràctica i didàctica quin sistema de liquidació d'IRPF aplicaràs a la teva futura empresa (mòduls o estimació directa) i quines obligacions fiscals bàsiques hauràs de complir.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Muntar una empresa no és fàcil i s'han de tenir molts coneixements de diverses àrees. Dins d'aquests coneixements, la fiscalitat és una peça clau. En aquesta activitat, no entrarem a liquidar impostos com si fóssim assessors fiscals, però sí que et donem les eines per a què puguis conèixer els mínims de fiscalitat necessaris per a muntar una empresa amb èxit.

OBJECTIU GENERAL:
En acabar la sessió, cada participant hauria de conèixer quin sistema de liquidació de l'I.R.P.F. aplicarà en la seva futura empresa (Mòduls o Estimació Directa), i quines obligacions bàsiques fiscals haurà de dur per evitar sancions per part de l'administració.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Entendre els trets bàsics de l'I.R.P.F.
- Saber dins de quin sistema de liquidació d'I.R.P.F. tributarà la meva futura empresa.
- Saber calcular (a nivell introductori) liquidacions de l'I.R.P.F. en Mòduls i en Estimació Directa.
- Conèixer les principals obligacions fiscals: calendari fiscal, factures, llibres d'I.R.P.F., etc. i sensibilitzar a la participant de la importància de portar-ho al dia.

TEMARI:
1. LI.R.P.F: els mòduls.
Introducció al seu funcionament.
Pagaments fraccionats.
Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
Especialitats en societats civils
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

2. LI.R.P.F: lEstimació Directa.
Introducció al seu funcionament.
Pagaments fraccionats.
Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
Especialitats en societats civils
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

3. Retencions.
Rendiments de treball: nòmines.
Rendiments de capital immobiliari: lloguers de locals.
Rendiments dactivitats econòmiques: factures de professionals.
Calendari fiscal.
Casos pràctics.

Calendari
  • Dimecres 18 de Març de 2020 Horari: 18:00 - 20:00h.
  • Obertura de la inscripció 03/03/2020 a les 00:00h.
  • Dijous 26 de Març de 2020 Horari: 12:00 - 14:00h.
  • Obertura de la inscripció 11/03/2020 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

És imprescindible lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a poder assistir als seminaris

Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Per a un correcte seguiment d'aquesta activitat, es recomana portar el següent material:

Persones emprenedores registrades al Centre per la Iniciativa Emprenedora Glòries

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades