bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Com fer el pla financer

Activitats Emprenedoria

Conèixer tots els elements que necessitem per elaborar un pla econòmic, fent reflexió sobre quants diners necessitarem (inversions), com ho aconseguirem (finançament), quines són les previsions de venta, i a quin preu (ingressos), quins seran les despeses variables dels nostres productes/serveis i quins seran els costos fixos.

Monosessió: 1 sessió de 3 hores

Activitat gratuïta

Contingut

L'anàlisi econòmica i financera d'un projecte empresarial és fonamental per contrastar la seva viabilitat. En aquesta sessió es treballarà de forma teòrica i pràctica el Pla dinversió i finançament, el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, la Tresoreria Mensual i lStock en cas duna empresa que tingui producte. Durant aquesta càpsula es realitzarà una primera presa de contacte amb els diferents instruments econòmics que Barcelona Activa ofereix als emprenedors, explicant detalladament com sintrodueixen les dades i un cop introduïdes entendre la seva interpretació a través duns anàlisis. Daquesta forma, podrem  obtenir una radiografia de quins problemes poden patir en el futur.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

. Comprendre els principals conceptes econòmics que s'han d'utilitzar per fer l'anàlisi del pla financer.
. Conèixer i comprendre els apartats de l'arxiu excel que conté el pla financer.
. Aprendre a desenvolupar la part numèrica del pla d'empresa i  del pla financer.

TEMARI

Definició del Pla de inversions inicial
Definició del Pla de finançament
Estats Financers
Previsió de la xifra de ventes / consums , despeses dexplotació i de personal
Amortització 
Benefici
Cash-Flow (Fluxos de Caixa)
Període de recuperació de l inversió
Rendibilitat Econòmica
Rendibilitat Financera

Aquesta activitat es impartida per l'equip tècnic de Barcelona Activa.

Calendari
  • Divendres 27 de Desembre de 2019 Horari: 09:30 - 12:30h.
  • Obertura de la inscripció 12/12/2019 a les 00:00h.
Lliurament de documentació

Cal portar el DNI o NIE per a assisitr a la sessió.

Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Per assistir a aquesta activitat es recomana portar el següent material:
Com fer el Pla financer.pdf Horari

Persones emprenedores que estiguin treballant el seu pla d'empresa i necessitin reforçar els seus coneixements de finances així com l'elaboració del pla financer amb el format de Barcelona Activa.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades