bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Sessió Informativa Programa a Mida: Programa Fet a mà

Programa

L'assistència a la sessió és necessària per a la participació al programa i que es proporcionarà la informació exacta de en què consisteix el mateix.

Contingut

L'assistència a una sessió informativa és imprescindible per participar al programa.

Es prega puntualitat.

Calendari

Persones del sector artesanal que vulguin crear una empresa.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.