bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Com es gestionen les empreses com a Google, Amazon, Starbucks o Airbnb (NOVA)

Activitats Emprenedoria

En aquesta càpsula coneixeràs els 3 mètodes de gestió més utilitzats a les empreses punteres, i que són adaptables a qualsevol empresa per molt petita que sigui.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Objectius generals de l'activitat:

Acompanyar a l'emprenedor/a a descobrir la gestió empresarial i que conegui els factors
principals a l'hora de dirigir l'empresa. Aprendre a com administrar-la.
Aportar a l'emprenedor/a el mapa general de l'organització empresarial perquè pugui dissenyar
un estructura de gestió adequada al seu projecte i mostrar-li les eines que el poden ajudar a
dur a terme els diferents processos del seu negoci.
Desenvolupar les competències necessàries per dirigir i planificar els terminis d'entrega, els
estocs i la producció de producte o l'execució del servei.
Una bona gestió empresarial permet a l'empresa a desenvolupar amb ordre, eficiència i qualitat
els seus productes o serveis..

Objectius específics de l'activitat:

Conèixer com gestionar adequadament l'empresa per ser competitiu, i controlar les àrees del
negoci de forma integral.
Conèixer eines, mètodes i maneres per rebre les comendes, produir-les i entregar-les.
Aportar una visió global de totes les gestions necessàries a dur a terme en una empresa.
Dissenyar la mínima estructura organitzativa per produir o donar serveis amb qualitat.
La presa de decisions. Criteris a tenir en compte.

Temari

1. L'importància d'una bona gestió empresarial.
2. Direcció del projecte d'emprenedoria. Eines i experiència en liderar o dirigir.
3. Els factors claus de l'empresa: organitzar, planificar, dirigir, coordinar, controlar i comunicar.
4. Metodologies d'organització
5. Eines útils per la gestió.
6. Els proveïdors/ores.
7. Planificació de les primeres comandes, de la clientela.
8. La presa de decisions. Els criteris a tenir en compte.

Activitat impartida per Ricard Planas Bonet

Calendari
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Persones emprenedores amb un pla d'empresa o que tenen una idea de negoci i vulguin conèixer com desenvolupar d'una manera eficient i adequada el seu projecte.


Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.