bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Transforma't en un/una professional de la comunicació (NOVA)

Activitats Emprenedoria

L'objectiu d'aquesta càpsula és identificar els nostres patrons de comunicació i els que fan servir els i les altres per adaptar la nostra manera de comunicar a la de l'altra persona i fer-nos entendre de forma eficaç. També ens centrarem en eines de configuració de grups de treball i en la comunicació efectiva d'objectius per millorar el rendiment i la satisfacció de les persones a la feina.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Objectius generals:

Dotar al participant d'eines i metodologies que els hi permeti millorar la seva comunicació en el marc del seu projecte d'emprenedoria.

Objectius específics:

Conèixer les diferents claus que fan que la comunicació sigui més clara i influent. Conèixer metodologies que permetin impactar de forma més positiva en els interlocutors. Posar en pràctiques les metodologies amb role plays situacionals relacionats amb el dia a dia dels participants i extrapolar els aprenentatges obtinguts al taller a partir d'un pla d'acció individual

Temari:

1.    Dificultats habituals en la transmissió d'informació
2.    Claus de la comunicació eficaç
3.    Fases d'una presentació d'impacte
4.    Acollida i obertura amb impacte per a captar l'atenció dels participants
5.    Explicació de continguts pedagògica per retenir l'atenció
6.    Resum i tancament d'una presentació d'impacte
7.    Perfils comunicatius
8.    Claus per detectar cada perfil
9.    Claus d'adaptació i influència per a cada perfil
10.    Pla d'acció individual dels participants
11.    Tancament de la sessió i recollida dels principals aprenentatges


IMPORTANT: Per fer aquesta activitat heu de portar una presentació en públic preparada en un USB.

Aquesta activitat està impartida per Miguel Àngel Marfil

Calendari
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Persones emprenedores registrades al Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades