bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Com evitar el futur conflicte entre persones sòcies: els pactes parasocials

Activitats Emprenedoria

En aquesta sessió, coneixeràs la figura del Pacte entre Socis i els avantatges de signar-lo entre els i les membres de qualsevol empresa o organització empresarial, incloses les implicacions de tenir socis i sòcies i l'entrada d'inversors/es.

Monosessió: 1 sessió de 3 hores

Activitat gratuïta

Contingut

Una unió empresarial és una relació que s'estableix per una llarga durada amb evolucions personals, de criteris, d'implicació, etc. que fan que sorgeixin conflictes entre els seus membres i sense que s'hagi previst regulació ni solució per als mateixos. Moltes vegades aquests conflictes acaben amb el tancament de l'empresa. El pacte parasocial és un contracte entre les parts integrants que permet regular tots els conflictes previsibles que tenen lloc a una gran part de les empreses (transmissió de les participacions en cas de desacord; causes i conseqüències de la sortida o expulsió, entrada de nous socis, etc.) i permet així regular els futurs conflictes.

Objectiu general:
Conèixer la figura del Pacte entre Socis i els avantatges de signar-lo entre els membres de qualsevol empresa o organització empresarial. Implicacions de tenir socis i entrada d'inversors.

Objectius específics:
Conèixer els conflictes més habituals entre socis i membres d'un projecte empresarial i les seves conseqüències.
Conèixer casos de conflictes d'empreses per desacords entre socis o falta de previsió (cas pel·lícula La red social).
Aprendre quin ésel contingut general dels estatuts de les societats mercantils i del contracte de societat civil així com les seves limitacions.
Aprendre què és el pacte de socis (o parasocials) i els seus efectes legals.
Conèixer la interrelació entre els pactes de socis i els estatuts i contractes constitutius.
Conèixer els pactes que sempre cal incloure dins un pacte de socis (transmissió de participacions, expulsió de socis, limitació de les operacions societàries, etc.)
Conèixer la importància dels pactes de socis a les societats familiars, així com el pacte de socis amb l'entrada d'inversors,l'evitació de procediments judicials, i què cal tenir en compte a l'hora de triar socis.

Temari:

a) Part teòrica

1.-Introducció
2.-Contingut, límits i rigidesa del contracte o escriptura de constitució de societat i dels estatuts socials
3.-Què és un pacte entre socis?
3.1.Definició
3.2Caràcter voluntari
3.3Abast legal
3.4Efectes per als socis i per a tercers
3.5Quatre pinzellades que cal tenir en compte a l'hora de triar socis
4.-Interrelació entre els documents constitutius de les societats i els pactes parasocials
5.-Pactes més habituals entre els socis
6.-Avantatges i inconvenients del pacte entre socis
7.-Pactes de socis a les societats familiars
8.-Pactes de socis amb l'entrada d'inversors. Limitacions a l'hora de negociar.
9.- Exemple de divergència entre socis: pel·lícula La red Social

b) Part pràctica

1)Detectar els possibles problemes d'organització i funcionament a la meva organització. A curt, mig i llarg termini
2)Detallar solucions als possibles problemes detectats
3)Eines de negociació amb els socis.


Activitat impartida per Sandra Liñeira, advocada especialitzada en dret mercantil i civil.

Calendari
  • Divendres 15 de Novembre de 2019 Horari: 15:30 - 18:30h.
  • Obertura de la inscripció 31/10/2019 a les 00:00h.
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Per a un correcte seguiment d'aquesta activitat es recomana portar el següent material: Pactesparasocials2018CAT.pdf Horari

Per a persones emprenedores i/o empresàries que ja tinguin o vulguin tenir socis per al seu projecte. El pacte de socis es pot signar en qualsevol moment de la vida de la societat o unió empresarial. No calen coneixements previs.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.