bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Sales Hacking: Venda per entorns d'alta incertesa i pocs recursos comercials

Activitats Emprenedoria

En aquesta activitat, aprendràs una forma de fer, una manera de pensar i un conjunt deines i tècniques que et poden ajudar a millorar les tasques comercials per a fer-les més efectives.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Contingut

És necessari que la venda directa sigui un procés prioritari per tota Startup i Emprenedor. Aporta coneixement del mercat, mètriques i caixa per poder fonamentar la resta de la iniciativa empresarial. No obstant, la venda tradicional requereix massa recursos humans i massa especialitzats. Aquí entra el Sales Hacking, una forma de fer, una manera de pensar i un conjunt d'eines i tècniques que ens poden ajudar molt en la nostra activitat comercial sense haver de dedicar-hi tot el nostre temps.

Objectiu general:
Començar a fer venda directa des del primer moment, aplicant Sales Hacking per fer-ho de manera eficaç i no perjudicar la resta d'activitats de la empresa.

Objectius específics:
. Entendre la venda directa com una activitat crítica per les primeres etapes de la iniciativa empresarial, tant autònoma com emprenedora
. Entendre la diferència entre el Márketing Inbound i la venda directa
. Entendre el concepte Cicle de Venda i les activitats comercials
. Compendre els aspectes legals de les comunicacions comercials digitals
. Entendre el concepte de Sales Hacking
. Inspirar-se amb exemples propers de Sales Hacking
. Conèixer eines de Sales Hacking que ajudan a fer més eficients les diferents activitats comercials
. Posar en pràctica els coneixements i disposar d'un entorn de partida amb el que començar a experimentar després de la formació

Es recomana que els assistents portin el seu equip informàtic (ordinador portàtil equipat amb Google Chrome i amb un compte disponible de Gmail). Daquesta manera tindran un entorn bàsic de Sales Hacking a la seva disposició per investigar i experimentar després de la formació.

Temari:
1. Part Teòrica
1.1. La venda com a recurs emprenedor
1.2. Màrqueting o Vendes?
1.3. El cicle de venda a la Startup
1.4. La legalitat de les comunicacions comercials a Internet
1.5. The Hacker Way
1.6. Casos d'èxit de Sales Hacking
1.7. Piratejant el cicle de venda

2. Part Pràctica:
2.1. Potenciar el Lead Discovery amb lscraping de la web
2.2. Facilitar la prospecció amb la cerca de les dades de contacte del possible comprador
2.3. El correu electrònic com a eina comercial: Guió comercial, Follow Up & Mail Merge
2.4. Social Selling: Una manera de fer Lead Generation i Lead Nurturing
2.5. Gestionant el cicle de venda amb els nous CRM: Cas pràctic amb Pipedrive

Activitat impartida per Àlex González, emprenedor especialitzat en Desenvolupament de negoci i vendes

Calendari
  • Divendres 8 de Novembre de 2019 Horari: 15:00 - 19:00h.
  • Obertura de la inscripció 24/10/2019 a les 00:00h.
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Activitat dirigida a qualsevol emprenedor o autònom i treballadors de Marketing o Vendes.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades