bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Responsabilitat social de l'emprenedor/a: Com mesurar l'impacte del teu negoci en les persones i el planeta

Activitats Emprenedoria

En aquesta sessió, t'ajudarem a pensar en com incorporar en el teu projecte de negoci les dimensions socials/ambientals que t'interessen i crear un sistema de gestió que et permeti mesurar el doble o triple impacte que estàs generant (ECONOMICO+SOCIAL+AMBIENTAL). Conèixer-los, et permetrà dissenyar accions que potenciïn els efectes positius i minimitzin els negatius.

Monosessió: 1 sessió de 4,5 hores

Activitat gratuïta

Contingut

OBJETIVO GENERAL:
Tras esta actividad las personas que hayan formado parte de la misma sabrán qué es la medición del impacto y cuál es su utilidad e importancia para desarrollar un negocio ¿responsable¿. Asimismo, tendrán la capacidad y conocerán las herramientas que les ayuden a identificar cuáles son los principales impactos a los que quieren prestar atención en sus proyectos y empresas y tendrán las nociones necesarias para poder empezar a definir un sistema de gestión por impacto en su negocio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Cápsula enfocada a dar respuesta a las preguntas de por qué considerar el impacto social y ambiental de mi proyecto de negocio y cómo incluir estos aspectos en los sistemas de gestión del mismo.


TEMARIO:

1. Presentación y bienvenida

2. ¿Por qué considerar el impacto social y ambiental de mi proyecto de negocio?
Ventajas y retornos de un negocio responsable. Reflexión participativa sobre el impacto de mi (idea de) negocio. Casos de estudio.
3. ¿Cómo introducir el impacto social y ambiental en la gestión del negocio?
Introducción a la Teoría del Cambio. Construcción de indicadores de impacto. Diferenciar resultados e impacto. Introducir indicadores de impacto en el cuadro de mando del negocio y en su cuenta de resultados.
4. Gestionar el impacto social y ambiental ¿qué implica?
Costes, Recursos Humanos, Sistemas de Gestión, otros aspectos prácticos.

5. Para ir más lejos
Bibliografía y enlace a páginas web de interés.

Actividad impartida por Marian Torres, de Stone Soup Consulting (http://www.stone-soup.net).

Esta actividad se lleva a cabo en el Convent de Sant Agustí.

Calendari
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé,fes clicaquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Per a un correcte seguiment de l'activitat, es recomana portar el següent material:

Medicion_Impacto_Social_Bcn_Activa_Abril_2017.pdf Horari

Activitat adreçada a qualsevol persona que tingui interès en esbrinar sobre el mesurament de l'impacte en el seu negoci.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.