bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Workshop Prototype2Market: Pla de certificació i homologació de producte

OAE

Els nous workshops PROTOTYPE2MARKET tenen l'objectiu de millorar la sortida al mercat dels prototips d'empreses i persones emprenedores.

Estan compostos d'una sessió grupal (4 hores) i dues individuals voluntàries (1h/empresa) per a revisar el pla individualitzat de l'empresa i la seva posada en marxa.

El workshop "Pla de certificació i homologació de producte" se centrarà en el marcatge CE i les directives europees.

Contingut

Abans de la creació del mercat únic europeu, les administracions de cada país tenien la responsabilitat sobre el compliment dels productes amb normatives nacionals.

El 1985 es crea el mercat únic europeu, sobre les bases d'aconseguir la lliure circulació de productes, serveis i persones al llarg de tota la Unió Europea (UE). És per això que es fa necessari la cerca de mitjans per a l'eliminació de les barreres tècniques i l'harmonització de les legislacions dels diferents estats membres.

A partir d'aquest efecte, l'harmonització de les legislacions és limitat a l'adopció, a través de les Directives de Nou Enfocament, dels requisits essencials que els productes han de complir per a la seva comercialització.

Es fa imperatiu, per tant, que les empreses productores coneguin i apliquin la legislació vigent.
PROGRAMA:

 • Què és el marcat CE i com afecta al desenvolupament del meu producte
 • Directives europees de Nou Enfocament i Normes Harmonitzades. Què són, on trobar-les, com utilitzar-les.
  • Estudi de la Directiva 2006/42/CE de Màquines:
  • Estudi de riscos associats al producte (PL i PRL).
  • Mesures correctives segons normativa "UNE EN ISO 12100 Reducció del risc"
  • Mesures preventives suplementàries UNE EN 953
  • Sistemes de comandament UNE EN 13849
 • Expedient tècnic i documentació associada al marcat CE

Calendari
 • Dilluns 9 de Desembre de 2019 Horari: 09:30 - 13:30h.
 • Obertura de la inscripció 26/10/2019 a les 00:00h.
Més informació

CALENDARI SESSIONS GRUPALS I INDIVIDUALITZADES per a la temàtica "Pla d'homologació i certificació de producte":

 • Workshop grupal (9:30-13:30): 21 octubre 2019
 • Entrevista individual d'estratègia del pla d'acció (1 h/empresa en horari pre-concertat): 22 i 23 octubre 2019*
 • Entrevista individual de feedback del pla d'acció (1 h/empresa en horari pre-concertat): 30 i 31 octubre 2019*
*les sessions individualitzades han de ser demanades explícitament per les empreses en un formulari que es facilitarà després de la inscripció. Les places són limitades.

PER A MÉS INFORMACIÓ DEL PROGRAMA PROTOTYPE2MARKET i les seves edicions: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/prototype2market
PER A MÉS INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PROTOTIPATGE I INNOVACIÓ DE BARCELONA ACTIVA: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/prototipatge-innovacio

Finançament

Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.2. Indústria 4.0, prototipatge industrial i economia verda.

El programa Prototype2Market va dirigit a empreses, cooperatives i persones emprenedores en procés de prototipatge de producte.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.