bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Sessió Informativa Creamedia

Programa

L'assistència a la sessió proporcionarà la informació exacta en què consisteix el Creamedia, la dotació de premis i requisits per a poder participar-hi

Contingut

Aquesta sessió informativa té com a finalitat poder explicar-vos en que consistirà el  programa d'acompanyament Creamedia, les accions que realitzarem al llarg del procés, la seva durada ,i els premis que hi ha per als projectes finalistes, així com  les condicions necessàries per a poder optar-hi. 

Calendari

L'assistència a la sessió proporcionarà la informació exacta en què consisteix el Creamedia, la dotació de premis i requisits per a poder participar-hi


Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.