bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Visual thinking: Vendre idees mitjançant imatges i gràfics

Activitats Emprenedoria

Adquirir coneixements que ajudin a la persona emprenedora a comunicar idees complexes mitjançant gràfics i visuals per tal de resoldre problemes, comunicar-se i vendre millor.

Monosessió: 1 sessió de 2 hores

Activitat gratuïta

Contingut

En un món saturat d'informació, cada vegada es fa més difícil llançar missatges al mercat que captin l'atenció dels nostres interlocutors. En aquest sentit, la informació visual es presenta com una forma més fàcil i sobretot més ràpida per transmetre conceptes complexos que simplement els textos. En aquesta càpsula entendrem la potència del Visual Thinking i coneixerem recursos per comunicar visualment.

OBJECTIU GENERAL
Adquirir coneixements que ajudin a l'emprenedor a comunicar idees complexes mitjançant gràfics i visuals per resoldre problemes, comunicar-se i vendre millor.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
⁃ Entendre les facilitats que ens ofereix la representació visual per presentar i vendre les nostres idees.
⁃ Posar en pràctica la comunicació de temes complexos mitjançant gràfics.
⁃ Conèixer eines i recursos que ens ajudin a millorar la nostra habilitat comunicativa mitjançant gràfics.

TEMARI
1. Introducció
Presentació dels assistents i el seu projecte.
Dinàmica àgil per presentar el dibuix com a recurs fonamentalment expressiu i comunicatiu.
La importància de la comunicació visual en un món saturat d'informació: Explicació empírica i visual de la velocitat de transferència de la informació visual al cervell.

2. Les diferents formes de representació visual i la funció.
Els dibuixos per esbossar idees en fase de gestació i portar-les a la fase de maduració. Exemples.
La tècnica del mindmap per simplificar conceptes complexos. Exemples.
La infografia i els gràfics per visualitzar i comparar dades complexes. Exemples.

3. Dinàmiques per desenvolupar les habilitats de comunicació visual dels assistents
Plantejament del repte representar: el valor diferencial del meu projecte.
Execució de les representacions.
Posada en comú i anàlisi dels resultats.

4. Presentació de recursos per a la representació visual per no dissenyadors/es.

El taller està plantejat com a procés interactiu d'aprenentatge. S'aniran exposant els conceptes més importants per aprendre el valor del Visual Thinking mitjançant teoria, exercicis pràctics i dinàmiques de grup.

Activitat impartida per Mariona López, dissenyadora independent i professora de disseny i creativitat.

Calendari
  • Dimecres 19 de Desembre de 2018 Horari: 12:00 - 14:00h.
  • Obertura de la inscripció 04/12/2018 a les 00:00h.
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Per a un correcte seguiment de la sessió, es recomana portar el següent material:

materials_Visual_Thinking.pdf Horari

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades