bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Design Thinking. Desenvolupament de productes, serveis i models de negoci disruptius.

Activitats Emprenedoria

Estem vivint la societat de l'excés, on la oferta supera amb escreix la demanda. Destacar-nos de la competència per mitjà del valor afegit i la diferenciació del nostre producte, servei i/o model de negoci resultarà imprescindible per a la nostra perpetuació en el temps d'una manera sostenible.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Contingut
OBJECTIU GENERAL
Aprendre la manera d'innovar amb èxit gràcies al Design Thinking, la disciplina que empra la sensibilitat i els mètodes dels i les dissenyadores per a convertir les propostes en oportunitats reals de mercat, d'alt valor per als clients.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Com detectar un problema i convertir-lo en una oportunitat de negoci per a l'empresa.
Aprendre a analitzar tendències i detectar insights, tot relacionant-les amb la proposta d'un nou producte i/o servei.
Sensibilitzar de la importància d'anticipar-se al canvi i de desenvolupar aquesta habilitat.
Conèixer el conjunt d'eines necessàries per a dur a terme accions de creativitat i aprendre a gestionar la situació per al desenvolupament de nous productes i/o serveis.
Obtenir el coneixement suficient per a la generació de negoci amb un enfocament molt específic en l'usuari/consumidor, minimitzant el risc i maximitzant l'èxit de l'empresa.
Arribar a propostes de negoci desitjables per a l'usuari, rendibles per a l'empresa i
tecnològicament viables.

TEMARI
1. Introducció. Què i perquè el Design Thinking?
2. L'observació:
Visualització: aprendre a documentar fets per mitjà d'imatges.
Mapa del viatge: l'experiència de l'usuari en la interacció amb els nostres serveis.
Anàlisi de la cadena de valor: estudi de la interacció amb els nostres partners.
Mapa mental: procés de cerca de patrons per ordenar la informació generada.

3. La ideació:
Pluja d'idees: generació d'idees disruptives orientades a objectius concrets.
Conceptualització: escollir les millors idees i convertir-les en conceptes guanyadors.

4. La implementació:
Test de presumpcions: testar que un hipotètic negoci és desitjable, viable i rentable.
Prototipat ràpid: creació visual dels nous conceptes. Falla aviat per guanyar abans.

5. El testeig:
Co-creant amb l'usuari: integrar l'usuari en el desenvolupament de les propostes.
Test pre-llançament. L'usuari testa i valora el futur producte previ al llançament.

Activitat impartida per Xavier Olivares, consultor i formador en innovació. Expert en gestió i sistematització, design thinking i lideratge del canvi.

Calendari
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

PER ASSISTIR A L'ACTIVITAT, ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: Design_thinking.pdf Horari

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades