bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Els dilluns del treball autònom

Activitats Emprenedoria

Fiscalitat per empresaris individuals: Inici d'activitat, alta i baixa, obligacions tributàries: IRPF, IVA i règim especial criteri de Caixa. Règim especial treballadors autónoms (RETA), bonificacions i Autónom Econòmicament Depenent (TRADE).

Contingut

Es tracta d'una activitat que organitza Barcelona Activa el primer dilluns de cada mes al Centre per a la Iniciativa Emprenedora i que imparteix consultors de l'empresa AUREN i de la CTAC.

En aquesta sessió obtindràs informació sobre aspectes de fiscalitat com ara els tràmits que són necessaris per constituir-te com a empresari individual, com preparar una factura, quins són els diferents models de declaració de l'IRPF o l'IVA, i el règim especial de treballadors autònoms (RETA), bonificació de qüotes i règim de TRADE.

Calendari
  • Dilluns 2 de Desembre de 2019 Horari: 09:30 - 13:30h.
  • Obertura de la inscripció 17/11/2019 a les 00:00h.
Més informació

EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ PER AQUESTA ACTIVITAT S'OBRIRÀ 15 DIES ABANS DE LA DATA DE REALITZACIÓ

Per garantir el rigor i la qualitat formativa les activitats comencen amb puntualitat i no és possible accedir a les aules 15 minuts desprès de l'inici.

Persones emprenedores

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.