bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

No calen tants diners per emprendre: aprèn a maximitzar l'eficiència de la teva empresa

Activitats Emprenedoria

En aquesta pràctica sessió, et facilitem les eines que et permetran tenir un creixement sostenible i independent que, a part d'assegurar la viabilitat del teu negoci, el farà més atractiu per a possibles inversions.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Contingut

OBJECTIU GENERAL:
. Aprofundir en el bootstrapping com a mètode de finançament segur i fiable per assegurar el correcte creixement de l'empresa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
. Conèixer les implicacions d'aplicar el bootstrapping a la nostra empresa.
. Aprofundir en els objectius del bootstrapper i en l'emprenedoria de baix risc, així com en les regles del bootstrapping.
. Aprendre a disminuir el risc d'una nova empresa, tot aplicant els passos per maximitzar l'eficiència en la utilització de recursos econòmics i controlant el cash-flow com a eina d'autofinançament.

TEMARI
1. El bootstrapping o mètode autosuficient.
2. Implicacions i avantatges d'aplicar el bootstrapping a la nostra empresa.
3. L'avantatge d'aplicar bootstrapping en trobar finançament per fases posteriors.
4. Objectiu del bootstrapper.
5. Què és l'emprenedoria de baix risc?
6. Les dues grans armes de la persona emprenedora de baix risc.
7. El mite de les grans idees.
8. Les regles del bootstrapping.
9. Utilització eficient de les inversions inicials.
10. La cerca del factor explosiu.
11. La clau de l'eficiència d'una empresa bootstrapper.
12. Com disminuir el risc d'una nova empresa.
13. La importància de la proposta de valor.
14. La clau del creixement.
15. Els 4 generadors de creixement.
16. Els 3 motors de creixement.
17. Passos per maximitzar l'eficiència en la utilització de recursos econòmics.
18. Quin ha de ser l'objectiu d'una empresa que comença?
19. Eines de control del cash-flow.

Activitat impartida per Pol Hortal, fundador de Cooncert, UnikoModels, Compro tu Coche. Exits: Series.ly, DSeed and Uwhisp.

Calendari
  • Divendres 29 de Març de 2019 Horari: 15:30 - 19:30h.
  • Obertura de la inscripció 14/03/2019 a les 00:00h.
Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a lapartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Per a un correcte seguiment d'aquesta activitat, es recomana portar el següent material:


No_calen_tants_diners.pdf Horari

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.