bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Què és l'ESS? Reptes i oportunitats per treballar en l'ESS (NOVA) - Aula Virtual

Altres Economies

Conèixer què vol dir economia social i solidària, entès com a model econòmic alternatiu davant les creixents desigualtats i les conseqüències socials i mediambientals del model de desenvolupament actual. Aproximar-se a iniciatives, projectes i entitats que es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l'equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i a més són promotores de canvi social.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


Objectius generals de l'activitat:

Conèixer l'Economia social i solidària entès com a model econòmic alternatiu i transformador, i identificar i desenvolupar les competències transversals per treballar en el marc de l'ESS.

Objectius específics de l'activitat:

- Conèixer les competències a desenvolupar per a dur a terme un projecte d'emprenedoria col·lectiva i treballar en el marc de l'ESS
- Desenvolupar l'actitud emprenedora (Iniciativa, motivació i proactivitat per tirar endavant un projecte)
- Conèixer les oportunitats de l'ESS i els reptes de futur
- Entendre el concepte d'Economia social i solidària.

Sessió 1. Aproximació a l'Economia Social i Solidària i al Mercat Social:

- De què parlem quan parlem d'Economies transformadores? I d'Economia social i solidària?
- Les oportunitats de l'ESS i els reptes de futur
- Quin és l'impacte de l'economia social i solidària a Barcelona, a Catalunya i al món?
- Una aproximació al Mercat Social i al "Pam a Pam"
- Experiències i pràctiques de l'ESS arreu del món i a casa nostra.

Sessió 2. Competències per a l'emprenedoria col·lectiva:

- Quines competències s'han de desenvolupar en el marc de l'emprenedoria col·lectiva: actitud emprenedora, lideratge col·lectiu i gestió compartida, orientació al mercat i generació de valor. Coneguem-les i practiquem-les
- Autodiagnosis competencial per impulsar i treballar en projectes de l'ESS

Aquesta activitat forma part d'un itinerari per emprendre en ESS, dirigit a aquells projectes en fase molt inicial d'ideació o que tot just s'acosten a l'ESS. Les càpsules, que es poden cursar de manera independent, formen part del següent itinerari:
1. Què és l'ESS? Reptes i oportunitats per treballar en l'ESS. Formació inicial per acostar-te als valors i principis de l'ESS i conèixer algunes experiències.
2. Claus per emprendre en l'ESS i noves tendències. Formació on aterraràs en els aspectes a tenir en compte a l'hora de prendre la decisió personal i professional que comporta emprendre.
3. Com fer un pla d'empresa per projectes d'economia social i solidària. En aquesta activitat coneixeràs com passar de la idea a l'acció, tot aprofundint en la conceptualització, les fases i les parts per crear el propi pla d'empresa

Calendari
Més informació

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.

Persones interessades en desenvolupar-se i treballar en l'Economia social i solidària

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.