bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Com tramitar telemàticament: persones autònomes - Aula virtual

OAE

Tot el que necessites saber per constituir telemàticament l'alta com a empresari/ària individual ara en streaming a través de la nostra Aula Virtual.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


El servei de constitució d'empreses permet constituir telemàticament societats mercantils en un període mig de 4-10 dies per les SL i l'alta com empresari/ària individual de manera immediata.

Per tal d'accedir a aquest servei cal que la persona emprenedora hagi assistit a una de les dues càpsules formatives "Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa" societats limitades o persones autònomes.

Calendari
  • Aula virtual: Dijous 17 de Desembre de 2020 Horari: 12:00 - 13:30h. Idioma: Català
  • Obertura de la inscripció 02/12/2020 a les 00:00h.
Més informació

La realització de les activitats està condicionada a la inscripció d'un mínim d'alumnes. En cas de cancel·lació s'avisarà a les persones inscrites.

Aquestes activitats es realitzen en l'idioma d'impartició que s'estableix per cada sessió i informat al calendari.

INFORME_AUTONOM_CAT_2019.pdf Horari

Persones emprenedores que hagin decidit constituir-se telemàticament com a "persones autònomes" a través de Barcelona Activa.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades