ActivityDetail

Claus per fer una bona gestió de Compres i Proveïdors - Aula Virtual

Una bona gestió de Compres és fonamental per al benefici de l'empresa , repercuteix directament amb el preu de les vendes i, per tant, a la rendibilitat del producte. Tenir uns bons proveïdores es assegurar-se un bon producte o servei.

Aula virtual

dilluns 13 de juny · 09:30h - 12:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


Objectius generals de l'activitat:
Formació sobre la funció de compres, com guanyar diners comprant i saber negociar.


Objectius específics de l'activitat: 
     Conèixer:
-Que tenim que comprar ?
-Gestió dels proveïdors i ofertes
-Tècniques de negociació enfocades a les compres


Temari complert: 
-Que hem de comprar
-Definir estratègia de aprovisionament
-Com crea un planter de proveïdors.
-Ofertes preparació, petició, anàlisis
-Negociació: Fases, Perfil del negociador: estils, tàctiques i conductes

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: GESTIÓ EMPRESARIAL I FINANÇAMENT (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-