ActivityDetail

El règim de persones autònomes vs el règim general - Aula Virtual

L'enquadrament al règim de la seguretat social depen de força factors, coneix els dos règims més importants, així com l'Estatut del Treballador Autònom.

Aula virtual

dimecres 15 de desembre · 15:30h - 18:30h

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Tota persona que vulgui treballar, de manera legal, ha de cotitzar a la Seguretat Social. Els assalariats cotitzen en l'anomenat Règim General, però, i els emprenedors? Doncs depèn de cada cas, potser cotitzaran en Règim General, com també ho poden fer en l'anomenat R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 
En aquesta càpsula parlarem d'on cotitzarem, de les obligacions bàsiques de cada sistema, de quin rebut pagaré a final de mes d'autònoms (o de Règim General), així com també farem una petita pinzellada a l'Estatut del Treballador Autònom i a la seva novetat estrella: la creació de la figura del Treballador Autònom Econòmicament Dependent (TRADE).

OBJECTIU GENERAL
Al finalitzar l'activitat, cada participant hauria de conèixer en quin sistema de cotització estarà enquadrat (R.E.T.A. o Règim General), els trets bàsics de cada sistema (bases de cotització, tipus de cotització, mútues d'accidents de treball, opcions de cotització IT i IMS, atur, etc.-), quins tràmits d'alta cal fer, els costos de cotització, així com entendre la diferència entre un autònom clàssic i un autònom econòmicament dependent (TRADE).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 Enquadrament: qui cotitza en R.E.T.A.?
 Enquadrament: I qui cotitza en Règim General?
 Saber quins documents cal presentar per a donar-se d'alta a la Seguretat Social.
 Saber com calcular un rebut d'autònoms.
 Conèixer els principals costos de cotització del Règim General.
 Conèixer els aspectes més rellevants de l'Estatut del Treballador Autònom, i en particular, què és un TRADE.

TEMARI
1. Enquadrament
 En quin sistema cotitzaré?
 Anàlisi d'enquadrament en funció de la forma jurídica triada.
 Exemples.

2. El R.E.T.A.
 Principals tràmits d'alta.
 Què són les mútues d'accidents de treball?
 Aspectes bàsics de cotització: opció d'IT i IMS, bases de cotització, tipus de cotització, i opció d'atur.
 Introducció a l'Estatut del Treballador Autònom.
 Què és un TRADE? Aspectes rellevants.
 Casos pràctics.

3. El Règim General
 Principals tràmits d'alta.
 Què fan les mútues d'accidents de treball?
 Aspectes bàsics de cotització: bases de cotització i tipus de cotització.
 Casos pràctics.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dimarts 21 de desembre · 15:30h -  18:30h

Idioma d'impartició: Català


Informació general

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris a una sessió informativa fent clic aquí.

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Tipus de sessió: Monosessió

Durada: 03:00 hores

Preu: Aquesta activitat és gratuïta

Programa: FORMES JURÍDIQUES, FISCALITAT I NORMATIVES (NW)

Formació impartida per

Puntuació mitjana

Informació no disponible

-
Puntuació mitjana

Informació no disponible

-