bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Programa La Marina DONA empenta

Programa de Preemprenedoria social per a dones del Barri de la Marina

Ets dona i tens una idea? Vols tirar endavant un projecte amb moltes ganes i il·lusió i vols provar de desenvolupar-ho ? Tenim el teu programa!

La Marina DONA empenta!
és una proposta que vol donar una resposta diferent i complementària a les que ja existeixen per atendre una vella necessitat social: la major vulnerabilitat de les dones que es troben en situacions de desigualtat.

El programa vol acompanyar i fer crèixer interessos pre-emprenedors, vocacions i desitjos de dones que voldrien posar en marxa idees pròpies, però que encara es troben en una fase molt embrionària.

Oferim 52 hores de formació en competències i capacitació, tutories i acompanyament individualitzat i es desenvoluparà entre finals de gener i l'abril de 2018.

La Marina DONA empenta es un projecte impulsat conjuntament per Pla de Barris i la Direcció d'Innovació socioeconòmica de Barcelona Activa.

El programa es desenvoluparà en 13 sessions de 4 hores de durada, 1 dia a la setmana en horari de matins i es treballaran els següents continguts:

- Motivacions i competències socials(2 sessions ):
Trajectòries i motivacions individuals; L'anàlisi de les capacitats i habilitats individuals.
Identificació de reptes que ens motiven.

-Dimensió relacional en projectes col·lectius(3 sessions):
Tipus de relacions i d'estructures que faciliten el bon funcionament d'un projecte col·lectiu.
Tensions i equilibris entre les necessitats individuals i les col·lectives; El procés creatiu i col·lectiu per generar noves idees.

-L'economia social i solidària (1 sessió):
Què és i què aporta; Tendències emergents en emprenedoria social i cooperativa.
Experiències inspiradores.

-Dimensió de sostenibilitat econòmica, comercial i tècnica (4 sessions):
Definició model de negoci: desenvolupament del projecte i elements de sostenibilitat. Unitat mínima de producte/servei; Proposta de valor i acció comercial; Organització i logística. Activitats i recursos necessaris; Instruments i estratègies de finançament.

-Dimensió comunicativa dels projectes (2 sessions):
Receptes bàsiques per comunicar bé; Desenvolupament de capacitats comunicatives.

-Formes legals possibles a l'hora de desenvolupar un projecte (1 sessió):
Règim d'autònom: Drets i deures; Associació: Objectius i forma de funcionament. Límits al treball remunerat; Cooperativa: Tipus de cooperatives i principals trets. Principis, valors i pràctiques per la gestió cooperativa.

Més info La Marina DONA empenta

Nota: Només hi ha places per a 20 dones. De totes les preinscrites es farà una selecció.

Per sol·licitar més informació pots enviar un correu electrònic a l'adreça: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

Aquest programa està impulsat per Pla de Barris de la ma de Barcelona Activa.