bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Català 4 Business

Activitats Emprenedoria

Els assistents tindran la possibilitat daprendre els continguts del nivell bàsic de català equivalent al mòdul B1 del CPNL. Els que superin el curs rebran un certificat acreditatiu del CPNL. Al finalitzar el curs, els assistents podran comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata amb l'enfocament del món dels negocis i l'empresa. Podran comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació i podran d'escriure aspectes de la seva experiència i bagatge personal i/o professional, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionals amb les necessitats bàsiques.

Contingut

Continguts del curs:
- Primer contacte: aprendre a presentar-se i presentar altres persones i a donar i demanar informació personal en l'àmbit professional.

- Un dia de feina: aprendre a fer front a situacions quotidianes de làmbit professional i personal, així com les convencions duna comunicació telefònica per poder mantenir converses previsibles.

- Gestió del temps lliure: aprendre a dir què es fa durant el temps lliure i a fer propostes dactivitats de lleure, a demanar i donar informació sobre les relacions personals i familiars.

- Espais compartits: aprendre a dir com són els espais on es treballa , a fer referència als objectes i instruments més comuns que hi ha a les oficines i situar-los i a demanar i donar indicacions per arribar a un lloc amb transport públic o localitzar un espai.

- A la fira: aprendre a planificar un viatge, a fer reserves i a organitzar l'agenda per assistir a una fira, i a afrontar algunes situacions quotidianes quan sutilitzen diversos mitjans de transport.

- Dinar de negocis: aprendre a fer referència al menjar i el beure més usuals, identificar aliments i plats, expressar preferències, i explicar què fiquem en una bossa de mà.

- Fem salut: aprendre a afrontar els temes més freqüents relacionats amb lestat de salut, lergonomia i la higiene, a explicar lestat en què un/a es troba i què fa mal, a demanar els medicaments més usuals i a donar consells relacionats amb la salut, especialment de làmbit laboral.

- El millor candidat: aprendre a desenvolupar-se en una entrevista de feina, escriure i avaluar currículums i cartes de presentació, i a descriure una feina ideal.

- Espero que tagradi: aprendre a identificar els productes que hi ha en diversos establiments comercials, a dir com són (color, talla, material) i a mantenir converses previsibles amb els dependents. També saprendrà a descriure persones per tal de fer-los regals dempresa o personals.

- Tinc un problema: aprendre a comunicar i descriure els contratemps més habituals: pèrdua de maletes, de vols, o avaries daparells (impressora, aire condicionat, fotocopiadora, etc.).

Calendari
Més informació

Horari

Dilluns dimarts i dimecres de 18.45 a 20.30 hores, del 8 de gener al 7 de març de 2018

Lloc de realització

Almogavers Business Factory- Sala Activa· Carrer dels Almogàvers 165·Barcelona

Manual del curs

Tots els assistents rebran un exemplar gratuït del manual Curs de català bàsic B1 - Català per als negocis, editat conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci per a la Normalització Lingüística. En cas que ja no hi hagi places, consulta la web per si es produeixen anullacions. Si nhi ha alguna, la inscripció es tornarà a obrir automàticament.Curs de català bàsic de 45 hores adreçat a professionals i directius dempresa estrangers establerts a Barcelona que han entès que el coneixement i ús daquesta llengua pot crear noves oportunitats per fer negocis i ampliar la xarxa de relacions comercials i/o professionals. Organitzat conjuntament pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i Barcelona Activa.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.