bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Taller d'Autocura, inquietuds i actius dels professionals

Activitats Emprenedoria

Taller d'acompanyament, relació i autocura professional per compartir les inquietuds, actius i dificultats que tenen els professionals que es dediquen a la intervenció amb joves. Es vol generar un espai per a la cura professional a partir de la revisió de les experiències professionals de les persones participants i de la proposta d'accions de millora i cura.

Calendari

Adreçada a professionals de la intervenció psicosociolaboral en joves, tant si treballen a l'Administració com si ho fan des de les diferents entitats de la ciutat que disposen de serveis i/o programes per a la inserció professional i laboral de joves

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades