bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Comunicació per al Canvi

Activitats Emprenedoria

Càpsula formativa de caràcter pràctic, s'aportaran reflexions, estratègies i possibles respostes a les essències dels processos de comunicació orientats al canvi personal i social, així com a quines pràctiques i accions comunicatives funcionen millor amb el col.lectiu de joves

Contingut

* Que és la edu-comunicació
* Que és la comunicació orientada al canvi social
* Cas de bones pràctiques comunicatives amb joves
* Que podem fer els professionals per acompanyar els processos comunicatius

Calendari

Adreçada a professionals de la intervenció psicosociolaboral en joves, tant si treballen a l'Administració com si ho fan des de les diferents entitats de la ciutat que disposen de serveis i/o programes per a la inserció professional i laboral de joves

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.


Activitats Relacionades