bcn.cat/emprenedoria

 
 

Selecciona l'idioma i altres opcions:

Usuaris/àries registrats/ades

Accessos a les diverses opcions del web:

Altres economies

Activitats adreçades a persones que volen o están en procés de creació d'un projecte vinculat a les Altres Economies.

Incorporem la perspectiva i els valors de les #AltresEconomies

Activitats TOTALMENT GRATUITES

Per assistir és imprescindible presentar el DNI, NIE o passaport.

Els seminaris s'imparteixen a diferents equipaments de la ciutat (On som?)